Our Projectsชุดย้ายสะพานรถไฟแบบ 2 ความเร็ว มีเบรคสามารถจอดตรงจุดที่ต้องการและสามารถย้ายเข้าออกพร้อมกันได้ทั้งสะพานเก่าและใหม่ รับน้ำหนักได้มากกว่า 150 ตัน ปลอดภัย และทำงานเร็วกว่าใช้วิ้นดึงหลายเท่า