บริษัท เฟเวอร์ริท เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิต และบริการติดตัั้ง เครน ไฟฟ้า โครงสร้างเครน อุปกรณ์ช่วยย้าย ออกแบบโครงสร้างเครน สายพานลาเลียง และงานเหล็กต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน การทำงาน มากว่า 15 ปี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและความคุ้มค่าสูงสุด ของการใช้งาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาพร้อมกับการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังจำหน่าย สินค้า เช่น รอกโซ่, รอกสลิงไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้า, เครนไฟฟ้า และ อุปกรณ์ใน การประกอบ เครน ต่างๆ และบริการทดสอบเครน พร้อมออกเอกสาร ปจ.1 ตามกฎหมายโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ

Favorite Service And Supply Co., Ltd. (FSS)

has been a company that operated and service field of the Cranes Structures, Design for the Cranes Structures and Components, Conveyor and Steel job more than 10 years experiences. Our success is to providing customers with the best quality service at reasonable price and worth on Safety First concept. Manufacture, installation, service Hoists & Accessories Sales and Service Cranes Systems for Overhead Crane, Single Girder, Double Girder, Semi Gantry Crane, Gantry Crane, Jib Crane, Electric Hoist, Wire Rope Hoist, C-Track, System, Conductor Rail, Overload Protector, Cranes Structure Manufacture Cranes Components Manufacture . Service Contact + Certificate by law document (Por Jor 1)

type