บริษัท เฟเวอร์ริท เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิต และบริการติดตัั้ง เครน ไฟฟ้า โครงสร้างเครน อุปกรณ์ช่วยย้าย ออกแบบโครงสร้างเครน สายพานลาเลียง และงานเหล็กต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน การทำงาน มากว่า 15 ปี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและความคุ้มค่าสูงสุด ของการใช้งาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาพร้อมกับการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังจำหน่าย สินค้า เช่น รอกโซ่, รอกสลิงไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้า, เครนไฟฟ้า และ อุปกรณ์ใน การประกอบ เครน ต่างๆ และบริการทดสอบเครน พร้อมออกเอกสาร ปจ.1 ตามกฎหมายโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ


Our Projects